Je organisatie ziet de meerwaarde wel in van een inclusieve
bedrijfscultuur maar het lukt steeds niet in de praktijk.

Herkenbaar?
Dan is dit het moment voor een radicaal andere aanpak.

“Wij stellen de ongemakkelijke vragen
op een gemakkelijke manier”

In een diversiteitstraject van De Cultuurshifters ervaar je op een positieve manier wat er nog meer allemaal mogelijk is. 

Samen met je collega’s onderzoek je binnen een veilige omgeving onzichtbare allergieën, ontdek je welke onbewuste invloeden bij jou meespelen en hoe je met een paar kleine tweaks ogenschijnlijk onoverkomelijke pijnpunten uiteindelijk veel simpeler kan aangaan dan je ooit had verwacht. 

Vanuit de huidige situatie begeleiden we je naar bewustwording en inspiratie zodat je grip krijgt op de rol die jij kan innemen in de overgang van monocultuur naar diversiteit en van discriminatie en uitsluiting naar inclusie. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak binnen de organisatie voor grootschalige verandering. 

In het slottraject ontwikkelen we in een sprint concrete acties met impact die de hele organisatie midden in de 21e eeuw neerzetten.

Wat betekent diversiteit?

Diversiteit is zo divers als de mensheid zelf. Het huidige maatschappelijke debat richt zich met name op racisme en inclusie van verschillende culturen en personen van kleur op de werkvloer.

Diversiteit betekent echter ook: voel je je als queer / LHBTQI+ persoon op je gemak om tijdens een sollicitatiegesprek over je privésituatie te vertellen? Of laat je dat gemakshalve liever achterwege omdat de dominante cultuur waar je solliciteert overduidelijk hetero is? En hoeveel vrouwen en personen die zich als vrouw identificeren zijn er in dienst bij jouw bedrijf en hoeveel daarvan werken er aan de top? Kunnen personen met een fysieke beperking er ook aan het werk en/of een activiteit bezoeken, of is de locatie hier niet voor ingericht? Of bereik je met jouw werk alleen senioren, of juist alleen maar tieners en wil je dat graag uitbreiden?

We verwachten niet dat elke werkplek een exacte afspiegeling van de samenleving wordt, maar het vraagstuk: ‘Hoe inclusief zijn we eigenlijk en hoe inclusief willen we zijn?’ is iets wat iedere werkgever en werknemer regelmatig bij zichzelf zou moeten onderzoeken. Wat er daarna mee wordt gedaan is stap twee en daar zijn wij wederom voor inzetbaar.